Veikart for tjenesteinnovasjon tar dere gjennom fem innovasjonsfaser fra behovet oppstår til ny praksis er satt i drift.

Hver fase beskrives på et overordnet nivå med tilhørende aktiviteter og kortfattede introduksjoner av ulike metoder og verktøy. I verktøyene vil dere finne henvisninger til mer detaljerte beskrivelser av hvordan dere benytter dem.

Vi håper at veikartet vil inspirere og støtte dere igjennom innovasjonsprosessen og sette dere i stand til å jobbe systematisk og strategisk med innovasjon. Før dere setter i gang er det er verdt å merke seg følgende:

  • Innovasjonsprosesser er aldri lineære. Uforutsette faktorer kan dukke opp underveis og føre til at dere må ta et steg tilbake eller gjøre en ekstra runde.
  • Mange aktiviteter gjentas hele veien gjennom prosjektet. Rekkefølgen på aktivitetene som er beskrevet her kan derfor variere.
  • Det er ikke alltid nødvendig å bruke alle verktøyene. Dette kommer an på prosjektets omfang og utgangspunkt.

Sist, men ikke minst: Innovasjonsarbeid er utrolig spennende og meningsfylt! Det er en flott opplevelse å jobbe sammen med engasjerte mennesker som brenner for å gjøre verden litt bedre.

Vi ønsker dere lykke til på reisen!  

Kom i gang!

Kom-igang