Veikart for tjenesteinnovasjon er en praktisk metodikk som setter kommunene i stand til å endre offentlige tjenester for å møte fremtiden.

Åpne metodikken

1
Før du starter
Hensikten med fase 1 er å definere kommunens utfordringsbilde, og sikre at organisasjonen forstår hvorfor endring er viktig og nødvendig.
2
Innsikt og idé
Hensikten med fase 2 er å skaffe dybdeinnsikt i faktiske behov hos brukere, ansatte og organisasjonen, og utarbeide et overordnet målbilde for den fremtidige tjenesten.
3
Utvikling, utprøving og evaluering
Hensikten med fase 3 er å utvikle forløpet fra å være en overordnet idé til et ferdigstilt tjenestetilbud.
4
Overgang til drift
Hensikten med fase 4 er å sikre at den nye tjenesten integreres i drift på en god måte, og få de ansatte med på endringsreisen.
5
Ny praksis
Hensikten med fase 5 er å fortsatt holde fokus på gevinstrealisering for å sikre at dere oppnår ønsket verdi for brukerne, pårørende og kommunen.