Kommunen

Samveis.no er ikke lenger tilgjengelig her. Vennligst prøv ks.no i stedet.

Den lille regjeringen

En kommune er et geografisk avgrenset område med et lokalt styresett som rår over de lokale anliggende i kommunen. I Norge består kommunen av et kommunestyre som ledes av kommunens ordfører. Representantene i kommunestyret byttes ut hvert fjerde år ved kommune- og fylkestingsvalg. Som oftest er det partiet eller koalisjonen med flest representanter i kommunestyret som velger hvem som skal bli kommunens ordfører.

Kommunens ansvarsoppgaver i Norge

Kommunen har ansvar for det meste av lokalpolitiske vedtak og offentlige tjenester som er begrenset til kommunens innbyggere. For eksempel skole, kulturtilbud, alders- og sykehjem, brannvesen og annen lokal infrastruktur. Større vedtak gjøres på fylkesnivå eller på regjeringsnivå i Stortinget. Offentlig transport er et eksempel på en slik tjeneste hvor det meste av de politiske vedtakene foregår på fylkesnivå, mens bygging av veier og andre store investeringer i infrastruktur deles mellom de lokale og de nasjonale styresmaktene.

Sammenslåing av kommuner i Norge

Med et ønske om å effektivisere offentlig pengebruk har regjeringen innført en nasjonal kommunereform som i hovedsak går ut på å slå sammen mindre kommuner slik at deres administrative sentre kan gjøres mer effektive. I 1930 hadde Norge så mange som 747 kommuner, mens i 2018 var det 422 kommuner, med et mål om å redusere dette ytterligere. Det finnes gode argumenter både for og mot sammenslåing av kommuner. De som er for sammenslåingene mener at pengene som spares ved hjelp av effektivisering kan brukes til å gi bedre tilbud til kommunens innbyggere, mens de som er imot mener at distriktene vil forsvinne og miste sin mulighet til å påvirke sitt lokalmiljø dersom de skal slås sammen med nærmeste kommune.